Over Ons

De initiatiefnemers/ondernemers van StimulanS hebben samen enkele tientallen jaren ervaring in de personeelsbemiddeling, de uitzend- en detacheringsbranche en zijn zich meer gaan richten op het intensief begeleiden van werkzoekenden vanuit een uitkeringsituatie naar werk. Deze groep is sterk groeiende en wordt verdrongen van de arbeidsmarkt door onder andere arbeidskrachten uit EU-landen versterkt door het negatieve imago bij werkgevers. Reïntegratiebedrijven zijn er in de afgelopen jaren niet in geslaagd, ondanks de forse subsidiegelden die beschikbaar zijn gesteld, voor duurzame uitstroom te zorgen.

In 2013 zijn wij een eerste project start in Den Haag. In relatief korte tijd zijn wij erin geslaagd een groot aantal kandidaten vanuit hun uitkeringssituatie een contract voor bepaalde tijd aan te bieden en hebben wij deze werknemers kunnen doorplaatsen bij diverse opdrachtgevers in de regio. Begin 2014 zijn wij met hetzelfde concept gestart in Utrecht. Dankzij een goede en constructieve samenwerking met het Werkgeversservicepunt hebben wij als partner de bemiddeling en uitplaatsing van het aantal kandidaten fors kunnen laten groeien. Inmiddels is er interesse vanuit andere gemeenten en volgen er nieuwe werklocaties.

Kort samengevat is StimulanS een werkbedrijf met samenwerkingsverbanden met gemeenten voor het plaatsen van kandidaten uit een uitkeringssituatie met subsidiemogelijkheden bij werkgevers.

Onze missie is het bewerkstelligen van duurzame maatschappelijke arbeidsparticipatie en langdurige uitkeringsonafhankelijkheid.
Onze visie is helder: wij vinden dat iedereen die in staat is regulier werk uit te voeren ondersteund dient te worden.

StimulanS geeft werknemers en werkgevers een eerlijke kans!

Copyright © 2013 - 2018 StimulanS. Alle rechten voorbehouden.